Onze diensten

Hersteladvies


Met een beleggingsverzekering bouwt u vermogen op over een afgesproken periode. Daarnaast kan een beleggingsverzekering financiele bescherming bieden bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de uitkering op einddatum hangt af van de waardeontwikkelingen van de beleggingen. U bent vaak niet verzekerd tegen tegenvallende beleggingsresultaten met deze verzekering. 

Wat is een beleggingsverzekering?

Een beleggingsverzekering is een vorm van een levensverzekering waarbij door middel van beleggingen een kapitaal wordt opgebouwd. Hoe hoog het opgebouwde bedrag aan het einde van de looptijd is, hangt af van de waarde van de beleggingen op dat moment. Een beleggingsverzekering is niets anders dan een benaming voor een levensverzekering waarin niet wordt gespaard maar belegd.


Wat is hersteladvies?

Een hersteladvies is een advies aan een klant met een beleggingsverzekering en is er op gericht om de klant te adviseren of en hoe hij alsnog zijn oorspronkelijke doel kan bereiken. Heeft u een beleggingsverzekering dan kunt u namelijk geconfronteerd worden met een lagere opbrengst van uw beleggingsverzekering dan verwacht. Het vermogen dat u denkt op te bouwen voor bijvoorbeeld de aflossing van uw hypotheek, pensioenopbouw of een grote uitgave gaat u hierdoor niet halen.

Hersteladvies kan onder meer leiden tot de volgende uitkomsten:

 • Premieverlaging of premieverhoging.
 • Premievrijmaking.
 • Switchen van beleggingsfonds(en).
 • Afkopen van beleggingsverzekering. (Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.)
 • Overlijdensrisicodekking verlagen, verhogen of uit de verzekering halen.
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid uit de verzekering halen.
 • Ongewijzigde voortzetting.

Hersteladvies spitst zich echter alleen toe op de oorspronkelijke beleggingsverzekering. Aanpassingen binnen deze polis behoren tot hersteladvies en zijn derhalve kosteloos. Een aantal zaken behoren echter expliciet niet tot hersteladvies en zijn dan ook niet kosteloos:

 • Advisering en marktvergelijking van een nieuw product of van een losse dekking.
 • Administratieve werkzaamheden met betrekking tot het nieuwe product.
 • Overleg of onderhandeling met verzekeraar over hoogte compensatie Woekerpolis(sen).
 • Keuze voor een nieuwe hypotheekvorm.

Meer informatie?
Neem contact op met onze specialisten: 053-5363532


Share our website

Quicklinks

THG Financieringen

Broekhoekweg 28-A
7582 PT Losser

T: 053 - 536 35 32

info@thgfinancieringen.nl